Bevatten o.b.® tampons dioxines?

Dioxines zijn bijna overal in onze omgeving. Spoorniveaus - dit zijn minuscule hoeveelheden - dioxines komen voor in aarde, water, lucht en in een heleboel dagelijkse zaken zoals voeding, kleding en consumentenproducten. 

We voegen geen dioxines toe aan onze producten en houden ons aan goede fabricageprocessen. De grondstoffen die wij gebruiken ondergaan een uitgebreide veiligheidstest door een toxicoloog om er zeker van te zijn dat alleen materialen die aan strikte veiligheidsstandaarden voldoen worden verwerkt bij de fabricage van onze tampons. Alle o.b.® tampons voldoen aan de vereisten van de Europese Richtlijn Algemene Productveiligheid en de Europese EDANA praktijkcode tampons.

Omdat dioxines echter zoveel voorkomen in onze wereld van alledag, kunnen spoorniveaus een enkele keer voorkomen in absorberende hygiëneproducten, zoals tampons of andere hygiëneproducten, zoals verband, ondanks alle inspanningen om deze sporen te vermijden. Wetenschappelijke testen en beschikbare informatie hebben uitgewezen dat er geen veiligheidsproblemen gerelateerd aan dergelijke spoorniveaus van dioxines in o.b.® tampons.