Worden o.b.® tampons gebleekt met elementair chloor?

Nee, dat is niet het geval. Om te voldoen aan de zuiverheidsvereisten van de Europese Farmacopee, moeten tampons worden gebleekt, maar we gebruiken geen elementair chloor om de absorberende vezels die worden gebruikt voor o.b.® tampons te bleken.